آموزش آمار آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 تحلیل آماری .
.
 
نویسنده: عبدالرسول خان احمدی
کانال تلگرام آموزش آمار

مجله اینترنتی آموزش آمار
http://amar.ibep.ir